จำนวนสาขา Family Mart ทั่วโลก

เซ็กชั่น Data วันนี้ รวบรวมข้อมูลจำนวนร้าน Family mart มาให้ทราบกัน
ล่าสุดข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ หรือ ปิดปีปฏิทิน 2549
(ญี่ปุ่นจะนับข้อมูลตามหลักปีปฏิทิน คือ มี.ค.-ก.พ. เช่น ปฏิทิน 2549 เริ่มตั้งแต่เดือน มี.ค. 2548 – ก.พ. 2549)

มีสาขาทั้งหมด 12,452 แห่ง (น้อยกว่า 7-Eleven ถึงครึ่ง) เป็นร้านในญี่ปุ่นเอง 6,734 สาขา ที่เหลือเป็นสาขาในเกาหลีใต้ 3,209 สาขา ไต้หวัน 1,869 สาขา ไทย 536 สาขา จีน 101 สาขา และสหรัฐ(ใช้ชื่อร้านว่า FAMIMA) 3 สาขา

familymart.gif

ในญี่ปุ่น ร้านส่วนใหญ่เป็นของแฟรนไชส์ ในขณะที่ร้านของบริษัทมีเพียง 342 แห่ง หรือ 10% เท่านั้น ซึ่งก็เหมือนกับ ร้านสะดวกซื้อรายอื่นๆในญี่ปุ่น ที่ส่วนใหญ่เป็นร้านแฟรนไชส์ เช่น 7-Eleven ที่มีสาขา 11,000 แห่ง เป็นร้านแฟรนไชส์มากกว่า 9,000 สาขา
[ad#blend-336×280]