numerology#1

1,377 คือจำนวนร้าน McDonal’s ในประเทศอังกฤษ ณ ปี 2548 ส่วนสาขาทั่วโลกมีมากกว่า 30,000 แห่ง  

1 คือ จำนวนสาขาที่เปิดใหม่ในรอบ 1 วัน ของเซเว่นอีเลฟเว่นเมืองไทย โดยเซเว่นฯ เปิดเร้านปีละกว่า 450 สาขา

40% คือ สัดส่วนนักช้อปปิ้งทั่วโลกที่เชื่อว่า ผู้ค้าปลีกสามารถพัฒนาคุณภาพสินค้าของตนเองได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จากการสำรวจของ ACnielsen

900 คือ จำนวน Outlet เสื้อผ้าแบรนด์ดังจากเดนมาร์กที่เปิดร้านในจีน ในช่วงปี 2544 – 2549

400 คือ จำนวนสาขาร้าน Starbucks ในอังกฤษ หลังเข้าไปทำตลาดได้เพียง 6 ปี

ปิดการแสดงความเห็น