สร้างความบังเอิญ

ชีวิตที่ขาดความบังเอิญ แม้จะประสบความสำเร็จ ก็ดูเหมือนขาดอะไรบางอย่าง
คล้ายกับเวลาที่เราหิวสุดๆ แล้วได้ทานอาหาร ที่ทำให้เรา ‘อิ่ม’ แต่ไม่อร่อย

ดังนั้น เราต้องหมั่นสร้างความบังเอิญครับ

“เอ๊ะ! ความบังเอิญสร้างได้ด้วยหรือ?”

ความบังเอิญสร้างไม่ได้โดยตรงหรอก แต่เราสร้างมันขึ้นมาทางอ้อม นั่นคือ สร้างโอกาสให้เกิดความบังเอิญครับ

โอากสมาจากที่เราได้ลงมือทำด้วยตนเอง

โอกาสมาจากที่เราได้ออกเดินทาง พบปะผู้คน พบปะสิ่งใหม่ๆ

โอกาสมาจากที่เราได้เปิดใจ

โอกาสมาจากที่เราไม่ยึดติดความสำเร็จในอดีต ไม่ยึดติดวิธีการเดิมๆ

ลองดูนะครับ รับรอง ‘ความบังเอิญ’ จะขยับเข้ามาใกล้เราเรื่อยๆ