หญิงชาย จะเน้นใครดี?

ผู้หญิงคิดถึง “เรา”
ผู้ชายคิดถึง “ตัวเอง”

ผู้หญิงต้องการความไว้ใจ
ผู้ชายต้องการต้องการความเคารพ

ผู้หญิงชอบความสัมพันธ์กับผู้อื่น
ผู้ชายชอบแยกตัว

ผู้หญิงเชื่อมสัมพันธ์กับผู้อื่นผ่านการมีอะไรเหมือนๆกัน
ผู้ชายเชื่อมกับผู้อื่นผ่านการแข่งขัน

ผู้หญิงต้องการความเข้าใจ
ผู้ชายต้องการทางออก

ผู้หญิงสนิทสนมกันง่าย
ผู้ชายคบเผินๆไว้ก่อน

ผู้หญิงทำทุกอย่างในเวลาเดียวกัน
ผู้ชายทำทีละอย่าง

ผู้หญิงต้องการทำงานให้ได้มากที่สุด
ผู้ชายยึดลำดับความสำคัญ

ผู้หญิงต้องการคำตอบที่สมบูรณ์
ผู้ชายต้องการทางออกที่ดี

ผู้หญิงเห็นรายละเอียดมากกว่าผู้ชาย

ข้างต้นนี้ไม่ใช่บททดสอบการเบี่ยงเบนทางเพศหรอกนะครับ
แต่ Tom Peter เขียนไว้ใน Tom Perter Essentials & Martha Barletta : TRENDS  เพื่อชี้ให้ธุรกิจเห็นจุดต่างระหว่างหญิงกับชาย ซึ่งต่อไปนี้ ผู้หญิงจะมีบทบาททางการตลาดมากขึ้นกว่านี้อีก

ลองมาดูความแตกต่างของอดีตกับปัจจุบันซิครับ
อดีต: ความเท่าเทียมกันในเรื่องมโนธรรม
ปัจจุบัน: ความเท่าเทียมกันในเรื่องโอกาสทางธุรกิจ

อดีต: ผู้หญิงซื้อ ซื้อเยอะด้วย(แต่ผู้ชายมองไม่เห็น)
ปัจจุบัน: ผู้หญิงซื้อ ซื้อเยอะด้วย(ผู้ชายเห็นแล้ว)

อดีต: ผู้หญิงใช้เงินผู้ชาย
ปัจจุบัน: ผู้หญิงใช้เงินตัวเอง

อดีต: นักธุรกิจที่เดินทางส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย
ปัจจุบัน: นักธุรกิจหญิงเดินทางมากขึ้นเรื่อยๆ

อดีต: ผู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัว
ปัจจุบัน: ผู้หญิงเป็นผู้ชี้ขาดในการซื้อของเข้าบ้าน

อดีต: ผู้หญิงเป็นตลาด “เฉพาะกลุ่ม”
ปัจจุบัน: ผู้หญิง คือตลาด

นั่นยังไม่นับรวมถึง “จำนวน” ที่มากกว่าผู้ชาย
เพราะนอกจากผู้ชายจะเกิดน้อยกว่า ตายเร็วกว่า แล้วจำนวนผู้ชายที่ “ไม่อยากเป็นชาย” ก็เพิ่มขึ้นอีก

ภาพจาก layoverguide.com