อยากเรียน แต่ไม่อยากรู้

ระหว่างเดินกลับจากออฟฟิศย่านสีลมเพื่อไปนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินกลับบ้าน ผมมักได้รับแจกใบปลิวเป็นประจำ ซึ่งก็พอเข้าใจได้เพราะย่านนี้เป็นย่านธุรกิจ เหมาะกับการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการแจกใบปลิวหรือฟรีแม็กกาซีน
ปริมาณที่ได้รับก็มากบ้างน้อยบ้างสลับกันไป แต่หากใครขยันเก็บกลับบ้านเดือนๆหนึ่งก็ชั่งกิโลขายได้หลายตังค์เหมือนกัน ในจำนวนนี้มีใบปลิวหนึ่งที่ชวนให้แปลกใจ เพราะเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโทของมหาวิทยาลัยซึ่งมีจุดกำเนิดที่ต่างจังหวัด แต่ตอนนี้ต้องมาเปิดสาขาในกรุงเทพ

ผมเข้าใจว่าการส่งเสริมให้มีมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดก็เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงการศึกษา ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาเรียนในกรุงเทพ เหตุการณ์ผ่านไป 40 กว่าปี หลายมหาวิทยาลัยที่อยู่ในภูมิภาค กลับต้องมาเปิดสาขาในเมืองหลวง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ ที่เป็นแบบนี้เพราะลูกค้า(คนที่ต้องการเรียนหนังสือ)อยู่ที่นี่ และอาจารย์พิเศษก็อยู่ที่นี่ด้วย

ในประเทศที่ให้ความสำคัญการการสำเร็จการศึกษา หลักสูตรปริญญาโทจึงยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน สถาบันระดับอุดมศึกษาจึงเปิดหลักสูตรเพิ่ม หลายแห่งจะมีหลักสูตรเร่งรัดให้ผู้เรียนได้จบเร็วขึ้น เช่น MBA ก็จะมี Executive MBA หรือไม่ก็ CEO MBA เป็นต้น บางแห่งก็เปิดสาขาใหม่ที่คาดไม่ถึง เช่น สาขาโลกาภิวัตน์ศึกษา‎ สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน การบริการจัดการกอล์ฟ เป็นต้น
หากดูจากจำนวนสถาบันการศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษา ที่มีกว่า 150 แห่ง หากทุกแห่งเปิดหลักสูตรปริญญาโท คิดตัวเลขแบบคร่าวๆเอาแค่สถาบันละ 40 คน แต่ละปีประเทศของเราจะมีมหาบัณฑิตเพิ่มขึ้น 6 พันคน ตัวเลขนี้ไม่น้อยทีเดียวครับ

แต่แนวโน้มนี้เริ่มเปลี่ยนไปครับ เพราะวงการศึกษาในระดับโลกให้ความสำคัญการ ‘การเรียนรู้’ มากกว่า ‘การสอน’ และเมื่อเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีความพร้อม แนวคิดที่จะให้ทุกคนได้เรียนจึงเป็นไปได้มากขึ้น เมื่อปี 2001 MIT ได้เริ่มจัดทำ open courseware เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใฝ่รู้ได้เรียน ซึ่งปัจจุบันมีเนื้อหากว่า สองพันวิชา มีผู้สนใจเข้ามาศึกษา มากบ้างน้อยบ้าง จำนวนกว่า 125 ล้านคนจากทั่วโลก
นอกจากนี้ MIT ยังร่วมมือกับ Harvard และชักชวนมหาวิทยาลัยชั้นน้ำระดับโลกกว่า 30 แห่ง อาทิ Cornell Berkeley Buston Columbia เป็นต้น ร่วมกันก่อตั้ง edX ซึ่งเป็นแหล่งรวมเนื้อหาวิชากว่า 150 คอร์ส โดยมีอาจารย์ ผู้บรรยาย และทีมงานกว่า 400 คนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์
edX.org แบบฟรีๆ โดยมีรายได้มาจากการสนับสนุนของบริษัทขนาดใหญ่ต่างๆ

แหล่งการเรียนรู้นี้ สอดคล้องกับพฤติกรรมคนยุคใหม่ที่การเรียนไม่ได้เกิดจากการบังคับหรือตามกระแสแฟชั่น หากแต่ต้องการหาความรู้เพิ่มในเรื่องที่สนใจ ดังนั้นหากสถาบันการศึกษาไหนไม่ปรับตัว มัวเน้นการ ‘สำเร็จการศึกษา’ มากกว่า ‘เนื้อหาความรู้’ ที่มีให้ผู้เรียน สถาบันนั้นก็จะหมดความสำคัญในอนาคต

เพราะยุคสมัยของการ ‘อยากเรียน’ แต่ไม่ได้ ‘อยากรู้’ ขอเพียงตรูได้ปริญญา กำลังจะผ่านไปแล้วครับ

ที่มา
http://ocw.mit.edu
http://edx.org
ภาพจาก
http://www.theeducationtrends.com/the-famous-nelson-mandela-education-quote/

Advertisements