ลองทำซ้ำแค่ 21 วัน

มีใครคิดว่าช่วงนี้พฤติกรรมเปลี่ยนไปบ้าง
…ต้องเข้าครัวทุกวัน
…ต้องรดน้ำใส่ปุ๋ยต้นไม้ทุกวัน
…ต้องกดโค้ดส่วนลดทุกวัน
หลายอย่างเป็นพฤติกรรมใหม่จนกลายเป็นนิสัยไปแล้ว
Dr.Maxwell Maltz แพทย์ศัลยกรรมตกแต่ง พบว่าหลังศัลยกรรมแล้ว คนไข้ส่วนหนึ่งไม่เห็นว่าตนเองเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ยังคิดว่าสวยไม่พอ จึงไม่มีความสุขกับภาพลักษณ์ภายนอกที่เปลี่ยนไป ในขณะเดียวกันคนที่สูญเสียแขนขา ยังคงรู้สึกว่าตัวเองมีแขนขาเป็นปกติแต่บังคับไม่ได้ กลายเป็นความเจ็บปวดทรมาน

อาการแบบนี้ใช้เวลารักษาอย่างน้อย 21 วัน ก็จะดีขึ้น เพราะสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในชีวิต
แนวคิดนี้ถูกเขียนและเผยแพร่ในปี 2503 หรือ 60 ปีที่แล้ว ในชื่อทฤษฎีนิสัย 21 วัน(21-Day Habit Theory) ซึ่งระบุว่า การกระทำจะกลายเป็นนิสัยได้เมื่อมีการกระทำต่อเนื่องอย่างน้อยเป็นเวลา 21 วัน

ใจความสำคัญของทฤษฎีนี้คือ การสร้างภาพจำขึ้นในจิตใจ(Self image) เราต้องเชื่อว่าเราเป็นคนอย่างนั้น เราจึงจะเปลี่ยนแปลงและเป็นอย่างนั้นได้จริง

แม้ทฤษฎีนี้ไม่ใช่ วิธีการสร้างนิสัยโดยตรง แต่เป็นการสร้างภาพจำขึ้นมาให้หัว
แต่ภาพจำนี่แหละเมื่อเราทำซ้ำถึงจุดหนึ่ง จะกลายเป็นเรื่องอัตโนมัติ

ทฤษฎีนี้ถูกนำมาใช้ในเรื่องการสร้างนิสัยใหม่ๆ โดยพยายามทำทุกวัน อย่างน้อยวันละ 15 นาที และให้ทำต่อเนื่อง 21 วัน เช่น การฝึกนั่งสมาธิ การออกกำลังกาย การฝึกภาษาใหม่ๆ

การจะทำสิ่งใหม่ๆติดต่อกัน 21 วัน มันไม่ง่าย หากให้คิดเองทำเอง คงมีล้มเลิกกลางคัน
แต่สถานการณ์โควิด บังคับเราให้ทำในสิ่งใหม่เป็นเวลาต่อเนื่องนานกว่าทฤษฎีของ Dr.Maltz เสียอีก
ดังนั้นจึงฟันธงได้ว่า จากความเคยชิน จะสร้างนิสัยใหม่ได้แน่นอน

ผู้ประกอบการที่ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในช่วงนี้ แม้จะตั้งใจให้เป็นเหตุการณ์ ‘ชั่วคราว’ แต่ก็ไม่แน่นะครับ
นี่อาจเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ เพราะลูกค้าเคยชินไปแล้วนั่นเอง

หลังโควิดโลกธุรกิจจะไม่เหมือนเดิม
เพราะลูกค้าได้ชินกับพฤตกรรมใหม่ไปแล้วนั่นเอง