ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

ความสุขเกิดขึ้นได้จากการสร้างความสุขให้คนรอบข้าง

%d bloggers like this: