ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

จงมีความสุข บนความสุขของคนรอบข้าง

%d bloggers like this: