คลังเก็บป้ายกำกับ: บริหารเงิน

ใช้เงินคนอื่น

วิธีแรกที่ผมจะเสนอนี้ ต้องมีข้อตกลงกันก่อนนะครับ
คนที่จะใช้วิธีนี้ ต้องมี ‘วินัย’ ในการใช้เงินอย่างสูง
มิฉะนั้นแล้ว ผลลัพธ์จะเปลี่ยนทันที แทนที่จะประหยัด อาจกลายเป็นมีหนี้เพิ่มก็ได้ อ่านเพิ่มเติม ใช้เงินคนอื่น