คลังเก็บป้ายกำกับ: มนุษย์ป้า

มนุษย์ป้ามากับใคร

ถ้าให้เลือกวลีฮิตติดปาก ที่คนไทยใช้กันมากในปีนี้ ต้องมีคำว่า ‘มนุษย์ป้า’ อย่างแน่นอน คำนี้มีความหมายใช้นิยามคนที่มีพฤติกรรมไม่เคารพกติกาสังคม เช่น เห็นแก่ตัว แซงคิว เบียดเบียนเอาเปรียบผู้อื่น ไม่ยอมรับความเห็นต่าง เป็นต้น แม้จะเป็นคำใช้เรียกหญิงวัยกลางคนที่ทำตัวไม่เหมาะสมกับวัยวุฒิ แต่คนวัยอื่นหรือเพศอื่น ที่มีพฤติกรรมดังกล่าว ก็ใช้คำว่ามนุษย์ป้าได้เหมือนกัน อ่านเพิ่มเติม มนุษย์ป้ามากับใคร