คลังเก็บป้ายกำกับ: ห้างสรรพสินค้า

Department Store

วันนี้ขออธิบาย ความหมายและลักษณะของค้าปลีก Segment หนึ่ง
นั่นก็คือ Department Store หรือ ห้างสรรพสินค้า

ห้างสรรพสินค้า เป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ที่รวมสินค้าทุกชนิด ที่มีคุณภาพดี เพื่อจำหน่ายให้ลูกค้าจำนวนมากในทุกระดับแบบครบวงจร (One Stop Shopping) มีการจัดวางสินค้าแบ่งออกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหา และเลือกซื้อ  เน้นการจำหน่ายสินค้าจำพวก Soft Line อาทิ เสื้อผ้า เครื่องสำอาง รองเท้า กระเป๋า มีการบริหารและการจัดการที่ค่อนข้างซับซ้อน มีพนักงานจำนวนมาก และเน้นการให้บริการที่สะดวกและสร้างความประทับใจให้ลูกค้า  

สถานที่มักจะตั้งอยู่ในที่ชุมชน หรือเป็นศูนย์รวมการค้า
ลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของห้างสรรพสินค้า คือ เป็น Segment ที่มีการฝากขาย (Consignment) โดยเจ้าของสินค้าจะมีพนักงานมาให้คำแนะนำ และประชาสัมพันธ์สินค้า เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า และเครื่องสำอาง ที่มีเครื่องหมายการค้าเป็นที่ยอมรับ เช่น ESPRIT GUESS MC PRADA GUCCI ESTEE  LAUDER  CHANEL 
โดยอีกส่วนหนึ่งจะเป็นการซื้อขาด (Credit) ซึ่งสัดส่วนการซื้อขาด กับการฝากขาย  จะแตกต่างกันไปในแต่ละห้างสรรพสินค้า 

แต่ในปัจจุบันห้างสรรพสินค้า จะเน้นการซื้อสินค้าแบบซื้อขาด(credit)มากกว่าการฝากขาย(Consignment) เพื่อที่ห้างที่จะได้มีอิสระที่จะเลือกซื้อเลือกหาสินค้าที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของตัวเอง ซึ่งห้างสรรพสินค้าแต่ละแห่งก็คงต้องวางกลยุทธ์ STP (Segmentation Targeting Positioning) ให้ชัดเจนให้มีลักษณะเป็นgอกลักษณ์สำหรับลูกค้าตนเองให้มากที่สุด

ผู้ประกอบการค้าปลีกประเภทนี้ มีทั้งผู้ประกอบการระดับประเทศในลักษณะ Chain store คือมีร้านหลายสาขา ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เดอะมอลล์ โรบินสัน ตั้่้งฮั่วเส็ง
และอีกส่วนหนึ่ง คือผู้ประกอบการท้องถิ่นในต่างจังหวัด โดยบางรายอาจมีหลายสาขา เช่น ห้างแหลมทอง จ.ชลบุรี (แม้ว่าบางส่วนจะเริ่มให้ เข้ามาเช่าพื้นที่)

ณ สถานการณ์ปัจจุบัน ค้าปลีก Segment นี้ ถือว่าไม่ได้อยู่ในช่วงขาขึ้น การเปิดสาขาใหม่จึงมีน้อยมาก เพราะต้องใช้เงินลงทุนเยอะ อีกทั้งพฤติกรรมลูกค้าเริ่มเปลี่ยนไป หันไปนิยมสินค้าราคาประหยัด ซึ่งไม่ใช่ลักษณะหรือจุดขาย ของห้างสรรพสินค้า  ทำให้ผู้ประกอบการยักษ์ใหม่ อย่างเช่น CPN หรือเครือเซ็นทรัล หันไปทำตลาดในประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น

Segment นี้ ถือได้ว่าผู้ประกอบการไทยมีความแข็งแกร่งมาก เพราะต่างชาติไม่สามารถแข่งได้ ห้างต่างชาติหลายแห่ง เข้่ามาทำตลาด แต่ก็ต้องเลิกกิจการไป เช่น ห้างไดมารู ซึ่งเข้ามาทำตลาดในไทยเมื่อหลายสิบปีก่อน หรือล่าสุด ที่ทำท่าจะไม่รอด ก็ TOKYO ที่เหลือสาขาเดียว 
[ad#blend-336×280]