คลังเก็บป้ายกำกับ: ใส่ใจลูกค้า

CRM ต้องแบบนี้

หลายปีมานี้ หนึ่งในเครื่องมือทางการตลาดที่ถูกกล่าวถึงอย่างมาก คงจะหนีไม่พ้นเรื่อง CRM ซึ่งย่อมาจาก
Customer Relationship Management

บางท่านได้ยินจนคุ้นหู ฟังมาหลายงานสัมมนา อ่านตำรามาหลายเล่ม ถือได้ว่า “เชี่ยวชาญ” ในเรื่องนี้
บางท่านอยู่ในตำแหน่งงานที่รับผิดชอบโดยตรง ประเภท “มีประสบการณ์ตรง” อ่านเพิ่มเติม CRM ต้องแบบนี้