คลังเก็บป้ายกำกับ: Big data

ทำงานบนเมฆ (Cloud)

เมื่อหลายสัปดาห์ก่อน ระหว่างที่จัดเก็บเอกสารในลิ้นชักโต๊ะทำงาน ผมก็พบสมบัติเก่าเก็บชิ้นหนึ่ง ซึ่งตอนนี้อาจดูไร้ค่า แต่ว่าในอนาคตไม่แน่ครับ มันเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม ความกว้างคูณยาว ราวๆ 3.5 นิ้วคูณ 4 นิ้ว ความหนาไม่เกิน 3 มิลลิเมตร มีตัวอักษรบนแผ่นว่า 1.44 MB อ่านเพิ่มเติม ทำงานบนเมฆ (Cloud)