คลังเก็บป้ายกำกับ: CEM

หมู่บ้านรถยนต์จัดสรร

เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มาหลายเดือน และเรื่องราวก็ยังไม่จบ
มีโผล่มาเป็นระยะๆ
ก็เรื่อง “ค่าชดเชยเสียงดัง” ของผู้คนที่อาศัยอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิยังไงครับ
ปัญหาเกิดขึ้นแล้ว ก็ต้องหาทางออกกัน  หวังว่าผลสุดท้ายน่าจะพอใจกันทั้งสองฝ่าย อ่านเพิ่มเติม หมู่บ้านรถยนต์จัดสรร