คลังเก็บป้ายกำกับ: customer panel

หุ้นกู้ช็อคโกแลต

เวลาไปอัพเดทสมุดเงินฝากในธนาคาร ตัวเลขแรก ที่จะมองดูคืออะไรครับ
‘รายการฝาก ยอดเงินถอน หรือคงเหลือสุทธิ’
เท่าที่พอนึกได้ ผมมักจะมอง ‘ยอดเงินคงเหลือสุทธิ’ เป็นอันดับแรก ก่อนจะศึกษาพฤติกรรมตัวเอง ซึ่งพบว่า ขยันด้านเดียว คือ ขยันถอน แต่ไม่ขยันฝาก อ่านเพิ่มเติม หุ้นกู้ช็อคโกแลต