คลังเก็บป้ายกำกับ: measurement

เพราะมีเป้า เราจึงสนุกขึ้น

ถ้าคุณไม่วัด แล้วจะจัดการได้อย่างไร (You can’t manage what you can’t measure.) เป็นคำพูดที่เรามักได้ยินประจำ หนึ่งในนั้นคือ Peter Drucker กูรูด้านการจัดการ

เอ่ยถึงการวัดหลายคนมักนึกถึงแต่การทำงานการทำธุรกิจที่ต้องมี KPI กำหนดเป้าหมายในแต่ละปี แต่ที่จริง
นั้นการใช้ชีวิตประจำวันก็ควรวัดเช่นกัน

ทำไมผมจึงพูดแบบนั้น ก็เพราะว่าการวัดมีเบื้องหลังที่สนุกซ่อนอยู่
หากพร้อมแล้วก็หยิบตลับเมตร เดินตามมาเลยครับ อ่านเพิ่มเติม เพราะมีเป้า เราจึงสนุกขึ้น