คลังเก็บป้ายกำกับ: Startup

ให้ความสุข มาเจอกัน

ความสุขคือสิ่งที่ทุกคนไฝ่หา แต่เชื่อไหมครับว่า ไม่ได้เป็นปัจจัยอันดับแรกๆที่นักธรุกิจคิดถึง แม้เครื่องมือบริหารธุรกิจยุคใหม่หรือตัวชี้วัดต่างๆจะพยายามให้ความสำคัญเรื่องความสุขของคนทำงานมากขึ้นกว่าเดิม แต่ก็ยังน้อยอยู่ดีเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดเรื่องค้าขาย นี่เป็นวิธีคิดของนักธุรกิจในยุคที่ผ่านมา แต่สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ วิธีคิดกลับแตกต่างออกไป
หลายกิจการ Startup ที่ประสบความสำเร็จทั้งต่างประเทศและในเมืองไทย มีสิ่งหนึ่งที่คล้ายกัน นั่นคือเริ่มต้นจาก ‘ความสุข’ อ่านเพิ่มเติม ให้ความสุข มาเจอกัน