คลังเก็บป้ายกำกับ: Tom peter

หญิงชาย จะเน้นใครดี?

ผู้หญิงคิดถึง “เรา”
ผู้ชายคิดถึง “ตัวเอง”

ผู้หญิงต้องการความไว้ใจ
ผู้ชายต้องการต้องการความเคารพ อ่านเพิ่มเติม หญิงชาย จะเน้นใครดี?